Het platteland
biedt ruimte voor oplossingen
Het platteland
bruist van de energie
Het platteland
biedt ruimte voor oplossingen

Nieuws

Nieuwjaarsboodschap

In onze nieuwjaarsboodschap wenst P10 voorzitter Ellen van Selm u en alle en samenwerkingspartners namens het Dagelijks Bestuur een vitaal 2022.

Nieuwsbrief december 2021

De afgelopen tijd heeft u geen P10-nieuwsbrief gezien. Maar we zaten niet stil! In 2021 hebben we de Agenda Platteland én de vierde editie van de Krant van het Platteland gelanceerd. In de werkgroepen en daarbuiten is veel werk verricht op het gebied van lobby en kennisdeling. Het laatste nieuws, zoals de introductie van de […]

P10: platteland onmisbaar voor regeerakkoord (persbericht)

De P10 wil als één overheid samenwerken aan de maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat, net als de VNG. Daarvoor bood de P10 al in maart van dit jaar de Agenda Platteland aan de leden van de Tweede kamer en de formateur aan. Het is mede daarom onbegrijpelijk dat het woord platteland niet één keer […]

Naar een nieuwe bestuursperiode

De P10 groeit en dat betekent steeds meer taken, uitdagingen en verantwoordelijkheden voor het bestuur. Ons bestuur bestaat uit een Dagelijks- en Algemeen Bestuur met daarin wethouders van onze leden. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar zal ons bestuur er weer anders uitzien en kiezen we een nieuw Dagelijks Bestuur. Dat bestaat uit tenminste […]

P10 pleit voor een structureel volkshuisvestingfonds

De P10 pleit in de Agenda Platteland voor een structureel Volkshuisvestingsfonds. Dat is nodig om samen te kunnen investeren in de woonopgaven op het platteland. Hierover spraken we in oktober met Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Tijdens dat gesprek is de basis gelegd voor de roep om tot een structureel Volkshuisvestingsfonds te komen. In brieven […]

Wintersessie verplaatst naar 3 februari 2022

U bent van harte welkom bij de Wintersessie op 3 februari 2022! Het wordt een mooie dag waarin we de actuele thema’s behandelen die voortvloeien uit de Agenda Platteland. Komt u ook? U kunt zich aanmelden via deze link. Hieronder vindt u het uitgebreide programma met een toelichting bij elke workshop. We hopen u in […]

Wintersessie in het teken van de Agenda Platteland – meld u alvast aan

U bent van harte welkom bij de Wintersessie op 1 december 2021! Het programma staat in het teken van de Agenda Platteland. In het overzicht leest u meer over de verschillende workshops waar u zich voor aan kunt melden. We hopen u te kunnen treffen in de ReeHorst in Ede. Later deze week hoort u […]

Krant van het Platteland #4

De vierde editie van de Krant van het Platteland staat klaar. Vandaag verstuurden we hem naar onze relaties, leden en ambassadeurs. In deze krant leest u over de mogelijkheden die het platteland biedt voor de opgaven waar we in Nederland voor staan. Alleen samen kunnen we deze uitdagingen aan: platteland en stad hebben elkaar nodig. […]

Komt u ook naar de Wintersessie op 1 december?

Begin dit jaar lanceerde de P10 de Agenda Platteland. Op die agenda -u leest hem hieronder- staan tien concrete punten die opgepakt moeten worden in het belang van heel Nederland: platteland én stad. Afgelopen maanden brachten we de agenda onder de aandacht en verzamelden we ambassadeurs die samen met de P10 aan deze agendapunten willen […]

 

Netwerk

De P10 is het netwerk van grote plattelandsgemeenten

 

De 29 grootste plattelandsgemeenten van Nederland hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen waarvoor zij zich dagelijks inzetten. In P10-verband brengen wij deze onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek.

De P10 is samen met andere organisaties zoals LTO, Vereniging Kleine kernen, Netwerk Platteland, één van de organisaties die de plattelandsthema’s onder de aandacht brengt van diverse partijen. Gesprekspartners zijn onder andere VNG en diverse ministeries.

Onderwerpen

Voor de volgende onderwerpen maakt P10 zich sterk:

  • Demografische ontwikkelingen
  • Relatie plattelandsgemeente en gemeentefonds
  • Recreatie en toerisme
  • Functieveranderingen op het platteland
  • Nieuwe economische kansen in de buitengebieden
  • Veiligheid in het landelijke gebied (aanrijtijden)
  • Leefbaarheid in de kernen (voorzieningen, zorg, onderwijs)
  • Natuur- en waterbeheer, duurzaamheid

Maak kennis met de P10 in 2,5 minuut

Bekijk onze film en maak kennis met de P10 in 2,5 minuten.

Bestuur & portefeuilles

Het bestuur van de P10 wordt gevormd door vijf bestuurders.
De voorzitter is Ellen van Selm (burgemeester van Opsterland).
De leden van het dagelijks bestuur zijn:
Theo Meskers (wethouder gemeenten Hollands Kroon)
Harry Scholten (wethouder Hof van Twente)
Paul Sanders (wethouder Peel en Maas)
Jack Werkman (wethouder Sluis)

Het Dagelijks Bestuur beheert vier portefeuilles. Dit zijn Aantrekkelijk Platteland, Maatwerk Platteland, Samenspel met de Stad en Sociaal Platteland.
Alle leden zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Daarnaast zijn er een kerngroep, programmacoördinatoren en verschillende functies die de leden voorzien van advies en ondersteuning.

Overzicht bestuursleden, ondersteuning en adviseurs (pdf).

P10 Gemeenten

West Betuwe
Dinkelland
Tubbergen
De Wolden
Weststellingwerf
Noardeast-Fryslân
Leudal
Altena
Westerkwartier
Het Hogeland
Twenterand
De Fryske Marren
Horst aan de Maas
Midden-Drenthe
Medemblik
Hof van Twente
Peel en Maas
Goeree-Overflakkee
Hollands Kroon
Berkelland
Westerveld
Borger-Odoorn
Aa en Hunze
Schouwen-Duiveland
Hulst
Opsterland
Ooststellingwerf
Sluis
Bronckhorst

Contact


Postadres
Postbus 10.000
9244 ZP Beetsterzwaag


Bezoekadres
Hoofdstraat 82
9244 CR Beetsterzwaag(0512) 386 222
info@p-10.nl

Nog geen inloggegevens?
Mail naar info@p-10.nl